Władysław Stróżewski

Władysław Stróżewski

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List od Hanny Malewskiej z 17.01.1969

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List od Hanny Malewskiej z b.d.

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.03.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.04.1968