Wójcik

Wójcik

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.12. 1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 29.06.1967

List od Stefana Morawskiego z bd 5

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967