współpraca naukowa

współpraca naukowa

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.07.1962

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937