wyjazd do Paryża

wyjazd do Paryża

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List od Ireny Krońskiej z 07.08.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List do Stefana Żółkiewskiego z 17.05.1966