zdjęcia

zdjęcia

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.07. 1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.04.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.02.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 02.02.1939