zeszyt kartezjański

zeszyt kartezjański

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.03.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.04.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1936