zjazd

zjazd

List do Kazimierza Twardowskiego z 24.08.1936

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.04.1923

List od Władysława Witwickiego z 20.09.1922

List od Mieczysława Wallisa z 09.02.1966

List od Konstantego Michalskiego z 18.06.1939

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.12.1960

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923

List od Henryka Elzenberga z 25.04.1948

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.04.1923