Zjazd w Krakowie

Zjazd w Krakowie

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1936

List od Władysława Witwickiego z 24.03.1936

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.11.1936