Zygmunt Zawirski

Zygmunt Zawirski

Letter to Mieczysław Wallis written 14.12.1947

Postcard from Tadeusz Czeżowski written 21.11.1948

Letter to Kazimierz Twardowski written 21.12.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.02.1924

Postcard from Tadeusz Czeżowski written 13.11.1948

Letter from Tadeusz Kotarbiński written 26.12.1947

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.02.1925

Letter from Kazimierz Twardowski written 21.05.1920

List of works written 04.11.1952