disease

disease

Letter from Tadeusz Czeżowski written 31.03.1958

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 30.03.1969

Letter from Tadeusz Czeżowski written 17.05.1958

Letter from Tadeusz Czeżowski written 24.01.1967

Postcard from Tadeusz Czeżowski written 13.11.1968

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 22.01.1967

Postcard from Tadeusz Czeżowski written 24.03.1958

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 05.07.1966