Kazimierz Ajdukiewicz

Kazimierz Ajdukiewicz

Letter from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 20.10.1936

Letter from Tadeusz Czeżowski written 11.11.1949

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 18.03.1959

Letter from Władysław Witwicki written 05.04.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.08.1928

Letter from Władysław Witwicki written 05.12.1927

Letter from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 04.05.1937