/
EN

List do Polskiej Akademii Nauk z 16.11.1968

Data powstania 16.11.1968
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_71
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

Profesor Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14
tel. 365-47                                              n                                          Kraków, 16. 11. 1968 r.

 

Do Biura Doskonalenia Kadr Naukowych P.A.N.

w  W A R S Z A W I E

W odpowiedzi na pismo z dn. 14. 10. br. donoszę uprzejmie, że przeczytałem naeesłaną mi pracę doktorską p. Katarzyny Rosner-Graff tudzież załączone do niej dokumenty i recenzje. Przesyłam w załączeniu moją opinię o pracy i zaznaczam, że pod względem formalnym nie mam żadnych wątpliwości, iż należy uznać przewód doktorski p. Rosner-Graff za poprawnie przeprowadzony i że wskutek tego nie stoi nic na przeszkodzie, by Autorce rozprawy przyznać stopień doktorski. (Nie mogłem napisać obszernej recenzji z powodu braku czasu. I tak straciłem na czytanie rozprawy przeszło dwa tygodnie, co wyrzucło mię na jakiś jeszcze czas z toku mych własnych prac, które mam niebawem oddać do druku.) Zwracam wskutek tego rachunek niewypełniony przeze mnie.
     n    Będę wdzięczny, jeżeli w przyszłosći Biuro Doskonalenie Kadr naukowych PAN zechce przed nadesłaniem prac doktorskich lub innych zapytać mię, czy w danej chwili mam możność spełnić nałożone mi zadanie,

                    n    Sama pracę i dokumenty wyślę jutro osobno.

 (prof. Dr Roman Ingarden)