/
EN

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.12.1938

6. XII 1938

Szanowny i Kochany Panie Profesorze:

Dziękuję Panu b[ardzo] za kartkę, ale muszę donieść, że zaszło pewne nieporozumienie. Pozwoliłem sobie przesłać Panu ów maszynopis do ściśle prywatnej oceny, zaznaczając, że mogę napisać rzecz szerszą i bardziej pogłębioną, bo to jest pierwszy rzut. Wolałbym, aby A[jdukiewicz] (który, o ile mi się zdawało, nie jest zbyt „chętnie” do mnie usposobiony, o ile w ogóle mnie zauważa) nie czytał tego przed Panem, którego pozwalam sobie traktować jako kogoś bliższego. Zresztą jak Pan uważa. W każdym razie bardzo dziękuję za wszystko. Co do „sposobu pisania” to 1) trzeba zauważyć, że bądź c[o] b[ądź] jestem literatem i mam pewien sposób osobisty, bo literatura fil[ozoficzna] jest pisana jakby jednym stylem. 2) Proszę mi wybaczyć, ale as for as I can see profesorowie chcieliby zawsze, aby wszyscy robili tak, jak oni chcą. Czy to nie jest „habitus constitutionalis” czy coś podobnego. Niech Pan się nie zagniewa za ten list. Ale chciałbym wiedzieć dokładnie, co „szokuje”.

ŁOPS PR 3W