problemy zdrowotne

problemy zdrowotne

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.12.1931

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Władysława Witwickiego z 04.01.1929

List od Władysława Witwickiego z 14.01.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

List od Henryka Elzenberga z 18.03.1964

List do Ireny Krońskiej z 21.06.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.12.1921

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926