problemy zdrowotne

problemy zdrowotne

List do Ireny Krońskiej z 18.10.1965

List od Jana Patočki z 23.12.1947

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938

Kartka pocztowa od Władysława Witwickiego z 30.06.1942

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.12.1921

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

List od Ireny Krońskiej z b.d (1)

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 15.04.1937

List od Ireny Krońskiej z 29.10.1965

List od Henryka Elzenberga z 02.07.1963

List od Hansa Corneliusa z 22.11.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928