problemy zdrowotne

problemy zdrowotne

List od Edmunda Husserla z 21.12.1930

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926

List od Władysława Witwickiego z 01.10.1921

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.07.1963

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966

List od Henryka Elzenberga z 02.07.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.03. 1963