Alexander Pfänder

Alexander Pfänder

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1933

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 27.07.1918

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.03.1921

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 16.11.1918

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921