Henryk Elzenberg

Henryk Elzenberg

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.03.1964

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 19.12.1963

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.02.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

List do Tadeusza Czeżowskiego z 12.12.1957

List od Tadeusza Czeżowskiego z 31.03.1958

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 12.04.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.04.1950

List od Ireny Krońskiej z 07.06.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964