wykłady

wykłady

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.05.1961

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1957

List od Malvine Husserl z 24.03.1929

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.09.1949

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 29.10.1956

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 12.02.1925