wykłady

wykłady

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List od Władysława Witwickiego z 28.09.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.09.1960

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.07.1934

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.12.1927

List od Janiny Makoty z 21.01.1958