Amsterdam

Amsterdam

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11. 1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964