Amsterdam

Amsterdam

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948

Bibliografia Anny Teresy Tymienieckiej

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 17.07.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 19.08.1948

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List do Polskiej Akademii Nauk z 05.03.1969