zdrowie

zdrowie

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.04.1937

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1950