zdrowie

zdrowie

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 23.07.1937

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Malvine Husserl z 05.04.1918

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 1

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.04.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.12.1946

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

List od Edmunda Husserla z 31.12.1936

List od Malvine Husserl z 02.12.1929