Max Scheler

Max Scheler

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 17.05.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927