Max Scheler

Max Scheler

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1919

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

Spis prac z 04.11.1952

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List do Ireny Krońskiej z 21.06.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List od Stefana Szumana z bd.06.1942