Max Scheler

Max Scheler

List do Ireny Krońskiej z 21.06.1966

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 3.08.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

Spis prac z 04.11.1952

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 26.11.1921

List od Wacława Borowego z 09.09.1938

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1924