Max Niemeyer

Max Niemeyer

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.05.1924

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 20.05.1964