Max Niemeyer

Max Niemeyer

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 06.06.1923

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.05.1924

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z b.d.

List od Malvine Husserl z 02.12.1929

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.03.1930

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924

List od Stefana Szumana z 18.12.1942