Max Niemeyer

Max Niemeyer

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.03.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.02.1928

List do Dyrekcji Naczelnej PWN z 29.12.1967 (przez Irenę Krońską)

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.03.1930

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1928

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960