Max Niemeyer

Max Niemeyer

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.04.1965

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 16.04.1923

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.03.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.03.1930

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 20.05.1964

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932