praca na uniwersytecie

praca na uniwersytecie

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List od Władysława Witwickiego z 15.05.1929

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 15.05.1924

List od Władysława Witwickiego z 12.05.1928