praca na uniwersytecie

praca na uniwersytecie

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1922

List od Władysława Witwickiego z 02.07.1926

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1924

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.01.1934

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 04.08.1925

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966

List od Bogdana Suchodolskiego z b.d. (2)

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.01.1934

List od Władysława Witwickiego z 13.07.1922 B

List od Władysława Witwickiego z 14.01.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925