praca na uniwersytecie

praca na uniwersytecie

List od Władysława Witwickiego z 10.10.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

List od Jana Patočki z 16.02.1948

List od Władysława Witwickiego z 12.05.1928

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.01.1925

List od Władysława Witwickiego z 14.01.1927

List od Bogdana Suchodolskiego z b.d. (2)

List od Władysława Witwickiego z 02.12.1922

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.01.1925

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1922

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1925