praca na uniwersytecie

praca na uniwersytecie

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.01.1934

List od Władysława Witwickiego z 26.11.1923

List od Władysława Witwickiego z 15.05.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

List od Władysława Witwickiego z 20.07.1927

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.01.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 28.03.1945