filozofia

filozofia

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 07.02.1966

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.06.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.11.1949

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List od Władysława Witwickiego z 04.01.1929

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.12.1936

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]