filozofia

filozofia

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951

List od Władysława Witwickiego z 25.02.1924

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 26.12.1947