filozofia

filozofia

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.11.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.09.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 07.02.1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 22.11.1967