filozofia

filozofia

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950

List od Zofii Lissy z 15.03.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.06.1924

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

List od Władysława Witwickiego z 04.01.1929

List od Władysława Witwickiego z 01.09.1922

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 28.10.1952

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.01.1925

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.