filozofia

filozofia

List od Władysława Witwickiego z 29.03.1926

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.01.1925

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.12.1921

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 28.10.1952

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951