filozofia

filozofia

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950

List od Władysława Witwickiego z 25.02.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936