filozofia

filozofia

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List od Zofii Lissy z 15.03.1949

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.01.1925

List od Władysława Witwickiego z 03.08.1922

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951

List od Władysława Witwickiego z 21.02.1924