filozofia

filozofia

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

List od Władysława Witwickiego z 08.04.1925

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950

List od Władysława Witwickiego z 29.03.1926

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.12.1921

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.01.1934