filozofia

filozofia

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.09.1949

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951

List od Władysława Witwickiego z 21.02.1924

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 28.10.1952

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962