filozofia

filozofia

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.01.1925

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

List od Władysława Witwickiego z 25.02.1924

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 26.12.1947

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

List od Władysława Witwickiego z 26.02.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924