Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

List do Władysława Tatarkiewicza z 10. 05.1963

Referat Janiny Makoty z 18.06.1956

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.11.1934

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 21.03.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969

List do Stefana Morawskiego z 29.10.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948