/
EN

List od Ireny Krońskiej z 09.09.1954

c   KOMITET REDAKCYJNY                  c        c                     Warszawa, dnia 9 września 1954 r.
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII
c        Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 79        c             c Ob.Prof.Dr

c             c             c             c           c       c            c      Roman Ingarden

L.dz.395/BKF/54        c       c       c       c       c           Kraków
c       c           c       c           c       c           c       c       ul. Biskupia 14 m.15

 

           c       cUprzejmie zawiadamiamy, że konferencja poświęcona dyskusji nad        terminami kartezjańskimi odbędzie się w sobotę dnia 18 września o godz.10-ej w   Państwowym Wydawnictwie Naukowym / Warszawa, ul.Krakowskie Przedmieście 79 I p./.

Irena Krońska
XXX
Sekretarz

PS. Zmiana terminu / z 25 na 18 bm./ nastąpiła w związku z mającym się odbyć w Warszawie zjazdem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Prosimy uprzejmie o odwrotną wiadomość, czy termin ten/ uzgodniony z dr Dąmbską/ Pani Doktór odpowiada.