Władysław Tatarkiewicz

Władysław Tatarkiewicz

Projekt instrukcji wydawniczej Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.09.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.06.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 15.02.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 14.02.1949