epistemologia

epistemologia

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.