historia estetyki

historia estetyki

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1960

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960