literatura

literatura

List od Juliusza Kleinera z 18.06.1935

List do Jana Parandowskiego z 10.01.1951

List od Juliusza Kleinera z 21.07.1945

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925

List od Juliusza Kleinera z 14.09.1947

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd

List do Henryka Markiewicza z 22.02.1964

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1952

List do Ireny Krońskiej z 22.05.1954

List od Wacława Borowego z 16.02.1939

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.