literatura

literatura

List od Mieczysława Wallisa z 05.01.1936

List od Juliusza Kleinera z 09.05.1946

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 22.08.1948

List do Jana Parandowskiego z 10.01.1951

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 07.10.1947

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 07.10.1936

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 22.09.1936

List od Jana Parandowskiego z 10.11.1965

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 04.01.1948

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.