literatura

literatura

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 04.01.1948

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 07.10.1936

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

List od Jana Parandowskiego z 30.12.1950

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Juliusza Kleinera z 06.08.1945

List od Mieczysława Wallisa z 05.01.1936

List od Wacława Borowego z 16.02.1939