psychologia

psychologia

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.02.1938

List od Stefana Szumana z 24.02.1943

List od Władysława Witwickiego z 27.01.1925

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1922

List od Stefana Szumana z 01.06.1939

List od Stefana Szumana z bd-2

Kartka pocztowa do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1952

List od Władysława Witwickiego z 15.11.1923

Stefan BALEY. OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA ŻEROMSKIEGO. Studium z zakresu psychologii twórczości.