korespondencja przychodząca

korespondencja przychodząca

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List od Bogdana Suchodolskiego z 15.07.1944

List od Stefana Szumana z 29.01.1943

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.06.1942

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.10.1948, s. 1-2.

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List od Tadeusza Czeżowskiego z 16.10.1958

List od Juliusza Kleinera z 18.06.1935

List od Władysława Witwickiego z 13.07.1922 B