korespondencja przychodząca

korespondencja przychodząca

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935

List od Marii Turowicz z 22.12.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 22.01.1937

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 14.01.1943

List od Ireny Krońskiej z 27.03.1954

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 22.09.1936

List od Tadeusza Czeżowskiego z 02.05.1947

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 06.06.1923

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 2

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 01.03.1936