korespondencja przychodząca

korespondencja przychodząca

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1921

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 27.07.1918

List od Zofii Lissy z 27.01.1968

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.07.1939

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.11.1934

List od Wacława Borowego z 08.12.1939

List od Stefana Morawskiego z 27.10.1965

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.04.1937

List od Stefana Morawskiego z bd

List od Marii Gołaszewskiej z 24.04.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 23.07.1937