korespondencja przychodząca

korespondencja przychodząca

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 14.04.1969

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 04.03.1936

List od Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 28.05.1967

List od Danieli Gromskiej z 13.01.1952

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.04.1932

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 27.10.1945

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1923

List od Marii Turowicz z 22.12.1948

List od Ireny Krońskiej z b.d.07.1961

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1938

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1961