Berlin

Berlin

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.10.1964

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List od Malvine Husserl 15.05.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 24.08.1936

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.10.1923

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967