Poznań

Poznań

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 16.05.bd

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 21.11.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 04.04.1922

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 12.02.1925

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 14.04.1923

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.11.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List od Stefana Błachowskiego z 01.03.1921

List od Stefana Błachowskiego z 13.07.1945

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965