Poznań

Poznań

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.11.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

List od Stefana Błachowskiego z 27.02.1947

List od Stefana Błachowskiego z 13.07.1945

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 12.02.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1919

List od Zygmunta Czernego z 12.06.1946

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 21.11.1948

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 22.09.1949

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 16.05.bd